Samen werken aan gezonde tanden

Ruim 12 jaar de moderne tandartspraktijk in Rotterdam Kop van Zuid!

Dit zijn de tarieven Mondzorg 2019

Dit zijn de vastgestelde tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit, welke voor elke tandarts in Nederland gelden. 

Hierbij een overzicht van de huidige vastgestelde tarieven in de mondzorg voor 2019. 

 

knmt_tarievenboekje_2019.pdf

 

 

 

Overzicht codes
bovenstaand een overzicht van codes en tarieven. 

* betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met materiaal- en techniekkosten
** betekent: laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie mogen gedeclareerd worden